top of page

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1. Atverot un lietojot tīmekļa vietni www.sama.lv lietotājs apliecina, ka ir izlasījis šos Noteikumus, izprot un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

2. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta veikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.
3. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
5. Ja Pārdevējs ir veicis Noteikumu grozīšanu vai papildināšanu, tad iepriekš veiktais Pasūtījums tiek izpildīts un Preces piegādātas pēc Noteikumiem, kas bijuši spēkā dienā, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.
6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
7. Apstiprinot un apmaksājot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina, ka ir piekritis noslēgt un noslēdz Distances līgumu ar Pārdevēju, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Pircējs apņemas pildīt Distances līguma saistības un apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona.

8. Distances līgums ir spēkā līdz pilnīgai līgumslēdzēju pušu saistību izpildei.
9. Pārdevējs nodrošina tīmekļa vietnes saturu un sniedz pakalpojumus, saskaņā ar Noteikumiem.

 

 

PIEGĀDE UN PREČU SAŅEMŠANA 

 

1. Pasūtīto preci/es apstrādāsim 1-3 darba dienu dienu laikā.

Ja veiksiet pasūtījumu ĀRPUS DARBA LAIKA: pasūtījums tiks apstrādāts veikala darba laikā. Pirkuma kvīts/čeks/rēķins tiks nosūtīts uz e-pastu. Oficiālajās Valsts brīvdienās pasūtījumi netiek apstrādāti. 

2.  Pirkuma veikšanas brīdī "sadaļā mans grozs" Jums būs iespēja izvēlēties kādu no preces saņemšanas opcijām: preču saņemšana uz vietas studijā, Pasta ielā 1, Liepājā vai preču piegāde uz Jūsu izvēlēto OMNIVAS pakomātu, kā arī Starptautisks sūtījums ar Latvijas Pasta starpniecību.

3. Pārdevējs veic preču izsūtīšanu / nodošanu Omniva LV kurjeram darbadienās 1-3  dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis apmaksu par pasūtījumu savā bankas kontā.
4. Steidzamos gadījumos, ja Pircējam nepieciešama ātrāka izsūtīšana / nodošana, Pircējs laicīgi par to informē Pārdevēju, lai vienotos par iespējām veikt ātrāku izsūtīšanu / nodošanu.

5. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no Pircēja izvēlētā piegādes veida, pieejamie piegādes veidi ir:
Piegāde izmantojot OMNIVA LV pakomātu, cena - 3.50 EUR, Starptautiskiem sūtījumiem cena – 10.00 EUR

6. Gadījumos, ja Pircējs vēlas saņemt pasūtījumu, izmantojot citu piegādes veidu, tad Pircējam tas ir jāsaskaņo ar Pārdevēju.
7. Gadījumos, ja produktu izsūtīšana aizkavējās, tad Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos.

8. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes aizkavēšanos, kas saistīta ar Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma sniedzēja kavēšanos.

PRECE, PRECES PASŪTĪŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

 

1. Prece

1.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. 

1.2. Atsevišķos gadījumos Preču iepakojums var atšķirties no tīmekļa vietnē redzamā iepakojuma.
1.3. Izlietojamo preču derīguma termiņš, partijas numurs un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.
1.4. Ražotāja garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
(1.) Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).
(2.) Aizpildītu ražotāja garantijas talonu.
1.5. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams nogādāt preci atpakaļ Veikalā. Izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
1.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un piederumiem ar ierobežotu resursu.
1.7. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
1.8. Ziemas periodā atsevišķām Precēm tiek noteikts uzglabāšanas un transportēšanas temperatūras režīms.
1.9. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

2. Cena

2.1.Pārdevējs apņemas Pircējam pārdot un piegādāt preci atbilstoši veiktajam pasūtījumam interneta veikalā;
2.2. Vispārīgs preču apraksts, sastāvs, iepakojuma un piegādes veids aprakstīts katrai precei aprakstīts individuāli. Pārdevējs informē, ka informācija par produktu var tikt mainīta bez brīdinājuma;
2.3. Gadījumos, ja pasūtītā prece nav pieejama vai radušās problēmas piegādē, tad Pārdevējs par to informē Pircēju vienas darba dienas laikā;
2.4. Produktu krāsas dzīvē var atšķirties no interneta redzamajām monitoru uzstādījumu dēļ;
2.5. Produktu cenas katram produktam ir atspoguļotas atsevišķi. Pārdevējs informē, ka cenas interneta veikalā ir mainīgas, cenu Pārdevējs var mainīt bez brīdinājuma;
2.6.Preces cena ir norādīta eiro (EUR) valūtā ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
2.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi uz Pircēja noradīto adresi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētās piegādes vietas. 

3. Pasūtīšana 

3.1. Lai veiktu pasūtījumu interneta veikalā, Pircējs izvēlās preces, to izmēru vai kādu no pieejamajām variācijām un pievieno tās pirkuma grozam. Lai apstiprinātu pasūtījumu Pircējs izvēlās opciju - Pasūtīt;
3.2. Pircējs pats personīgi ir atbildīgs par piegādes datu korektumu;
3.3. Pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircējam transporta iepakojumā - kartona kastē vai polsterētā pasta sūtījumu aploksnē. Pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. 
3.4. Pircēja pienākums ir nekavējoties pārbaudīt piegādāto Preču atbilstību Pasūtījumam (veids, kods, tilpums, daudzums) un bez vilcināšanās ziņot Pārdevējam par konstatētajām neatbilstībām.
3.5. No Preču saņemšanas brīža Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un drošu uzglabāšanu.


4. Pasūtījuma apmaksa

4.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs pasūtījumā norādītajā e-pastā saņem rēķinu ar uzņēmuma rekvizītiem un darījuma detaļām;
4.2. Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta;
4.3. Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu, izmantojot bankas pārskaitījumu;
4.4. Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu  Pārdevējam sedz Pircējs;
4.5. Pasūtījuma izgatavošanu Pārdevējs uzsāk tikai tādā gadījumā, ja Pārdevējs saņēmis naudu par pasūtījumu savā bankas kontā.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs, atbilstoši LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un LR MK Noteikumiem Nr.255, var izmantot atteikuma tiesības un 14 kalendāro dienu laikā atteikties no noslēgtā distances līguma un piegādātajām Precēm.


1.1. Atteikuma tiesību izmantošanas ierobežojumi:
1.1.1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka ka, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
(1) Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (higiēnas preces, kosmētika u.t.t.);
(2) Preces iepakojums ir atvērts un/ vai bojāts (sasmērēts, saskrāpēts, saplēsts, saburzīts, bojātas etiķetes u.tml., kuriem derīguma termiņš saīsinās no tā atvēršanas brīža);
(3) Precei ir notecējis likumdošanā noteiktais atteikuma tiesību realizēšanas termiņš.
(4) Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām
1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas kārtība:
1.2.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par atteikuma tiesību izmantošanu 14 dienu laikā no pasūtīto Preču saņemšanas brīža, nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam SIA "SAMA" uz e-pasta adresi info@sama.lv Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
1.2.2.  Pircējs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
1.2.3.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, izņemot piegādes maksu, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pirkuma maksa tiek atmaksāta ar tāda veida maksāšanas līdzekli, kāds tika izmantots sākotnējā darījumā, ja Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies savādāk. 
1.2.4. Ja atgriežamo Preču iegāde Pircējam nodrošināja dāvanas produkta saņemšanu (piem. dāvana par pirkuma summu vai noteikta produkta iegādi), Pircējs atgriež Pārdevējam saņemto dāvanu kopā ar Preci. Ja Pircējs nav atgriezis dāvanas produktu, tad šī produkta vērtība tiek atrēķināta no atmaksājamās atgriezto Preču pirkuma maksas.
1.2.5. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 1.1.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

2. Preču kvalitāte un nepareizi piegādātas preces atgriešana un maiņa.  

2.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.
2.2. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
2.3. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.
2.4. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.
2.5. Ja Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs sūtījumā ir saņēmis nepareizu Preci (Pasūtījumam neatbilstošs produkts vai tilpums), Preču atgriešanas un maiņas izdevumus sedz Pārdevējs, ar nosacījumu, ka Pircējs ir ievērojis šajos noteikumos atrunāto Preču saņemšanas kārtību un atgriežamās Preces nav atvērtas, lietotas vai bojātas. Preces apmaiņu Pārdevējs nodrošina 3 darba dienu laikā, no kļūdaini nosūtītās Preces atgriešanas brīža Pārdevēja veikalā. 
2.6. Ja Pircēja saņemtā Prece tikusi bojāta piegādes laikā, Pircēja pienākums ir nosūtīt Pārdevējam paziņojumu (ar bojājumu aprakstu, pasūtījuma numuru, Preču nosaukumu) un pievienot bojātā pasta iepakojuma un Preces fotogrāfiju. Preces apmaiņu Pārdevējs nodrošina 3 darba dienu laikā.
2.7. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam griezties pie mums pa e-pastu info@sama, lai mēs kopīgi varētu rast risinājumu. 
2.8. Ja sūtījuma saņemšanas brīdī tiek konstatēts ražošanas defekts (brāķis). Preci pieņemam atpakaļ, ja tā nav lietota un atrodas preces oriģinālajā iepakojumā. Lai atgrieztu preci, lūdzu, rakstiet uz info@sama.lv Sedzot pasta izdevumus, preci ir iespējams mums nosūtīt atpakaļ. Kad Jūsu atgrieztā prece tiks saņemta un tās kvalitāte tiks pārbaudīta, Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par summas atgriešanu preces cenas apmērā vai preces maiņu.
2.9. Mēs paturam tiesības nemainīt preci vai neatgriezt naudu, ja iegādātā prece ir bez defektiem.

3. Rezervācija par kursiem

3.1. Veicot rezervācijas apmaksu par kursiem Jūs rezervējat garantētu vietu kursos, kursos ir ierobežots vietu skaits. Šajā gadījumā rezervācijas atcelšana nav iespējama. Atceļot rezervāciju, netiek atmaksāta maksa par rezervācijas veikšanu 50 EUR. Ja neierodaties konkrētajā datumā uz kursiem, slimības vai kāda cita iemesla dēļ kursu datumu var pārcelt. 

CITI NOTEIKUMI

 

1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Līguma noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē Līguma spēkā esamību.

4. Klients noslēdzot Līgumu, apliecina, ka visi Līguma nosacījumi ir skaidri un viņš tos uzņemas pilnā apjomā. 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

Privātuma politikas piemērošana

SIA “SAMA” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “SAMA” interneta mājaslapā – www.sama.lv, interneta veikalā, veikalā u.tml.

 

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: SIA “SAMA”, reģistrācijas Nr. 40203534010

Juridiskā adrese: Liepāja, Dunikas iela 25 - 5, LV-3407

Tiesiskais pamats: SIA “SAMA” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

 

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “SAMA” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības. 

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “SAMA” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “SAMA” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

 

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

 

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “SAMA” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “SAMA” tiesiskās un leģitīmās intereses.

 

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “SAMA” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: info@sama.lv

 

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

 

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot pa pastu: SIA “SAMA”, Liepāja, Dunikas iela 25 - 5, LV-3407, vai pa e-pastu: info@sama.lv vai iesniedzot rakstveida iesniegumu SIA “SAMA” studijā (Pasta iela 1, Liepājā).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “SAMA” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “SAMA” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “SAMA” juridisko adresi: SIA “SAMA”, Liepāja, Dunikas iela 25 - 5, LV-3407, vai pa e-pastu: info@sama.lv  Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

 

Nobeiguma informācija

SIA “SAMA” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus). Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai. Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “SAMA” vai Datu valsts inspekcijā.

SĪKDATNES

Vispārīgie noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAMA”, Reģ. Nr. 40203534010, Juridiskā adrese: Liepāja, Dunikas iela 25 - 5, LV-3407, elektroniskā pasta adrese: info@sama.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.sama.lv (turpmāk  - Sabiedrība) apņemas nodrošināt Sabiedrības tīmekļa vietnes www.sama.lv (turpmāk – vietne) un tās apmeklētāju personiskās informācijas drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot Sabiedrības vietni un iepazīstoties ar tās saturu. 


Šī sīkdatņu politika ir sagatavota ar nolūku, lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji iegūtu papildu informāciju par vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to, kā Sabiedrība tās izmanto.

 

Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā. Sīkdatnes var izdalīt šādas sīkdatņu kategorijas:
a) Pirmās puses sīkdatnes: tās ir sīkdatnes, kuras ir izveidojis pats pakalpojuma sniedzējs. Tās tiek nosūtītas no pakalpojuma sniedzēja ierīces vai domēna, no kura tiek sniegts lietotāja pieprasītais pakalpojums.
b) Trešās puses sīkdatnes: tās ir sīkdatnes, kuras ir izveidojuši citi pakalpojuma sniedzēji (trešās personas). Tās tiek nosūtītas no ierīcēm vai domēniem, kuras nepārvalda pats pakalpojuma sniedzējs. Visus iegūtos datus no sīkdatnēm apstrādā trešā puse. 

 

Sīkdatņu veidošanas nolūks un tiesiskais pamats

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu ērtāk izmantot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes maksājumu veikšanai, lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni, un lai mēs varētu uzlabot apmeklētājiem piedāvātos pakalpojumus. Sīkdatnes tiek izmantotas arī ar nolūku sniegt jums pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

 

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, "nepieciešamās" sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas.

 

Kādam nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes?

Interneta vietnē www.sama.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai:

 • uzlabotu Interneta vietnes lietošanas pieredzi;

 • nodrošinātu Interneta vietnes funkcionalitāti;

 • pielāgotu Interneta vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

 • iegūtu statistikas datus par Interneta vietnes apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

 • identificētu Jūs kā lietotāju (autentifikācijai);

 • lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus;

 • piedāvātu citus piedāvājumus, apmeklējot Interneta vietni;

 • atcerētos, vai esat jau piekritis tam, ka šajā Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes

 

Interneta vietnē sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi nolūkam, kas minēti šajos sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā ne ilgāk kā divus gadus.

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas nolūkiem izmantojam sīkdatnes kā: 

 

Trešo personu sīkdatnes

Trešo personu sīkdatnes: tās ir sīkdatnes, kuras ir izveidojuši citi pakalpojuma sniedzēji (trešās personas). Tās tiek nosūtītas no ierīcēm vai domēniem, kuras nepārvalda Sabiedrība. Visus iegūtos datus no sīkdatnēm apstrādā trešā puse. Piemēram, mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības ar mūsu interneta vietnes saturu mērījumiem. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par lietotāja mijiedarbību ar timekļa vietni, piemēram, unikālie apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, interneta vietnē veiktas darbības. Informāciju par nolūkiem, kādiem trešās puses izmanto sīkdatnes, ir iespējams uzzināt trešo pušu interneta vietnēs un viņu privātuma politikās. Mūsu sīkdatņu rīkā (bannerī) ir iespējams aplūkot, kuras sīkdatnes pieder trešajām pusēm un iepazīties ar attiecīgās trešās puses privātuma politiku. 

Vairāk par to, kā šīs trešās puses izmanto sīkfailus, un par to privātuma politiku var izlasīt šeit:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Mēs izmantojam profilēšanu reklāmas nolūkos, lai sniegtu Jums personalizētu saturu un rekomendācijas, īpaši Jums pielāgotus mārketinga piedāvājumus. Profilēšanai mēs izmantojam informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, kuras parāda, par ko Jūs interesējaties. Ar automātisku rīku palīdzību grupējam un analizējam attiecīgajam mērķim apstrādājamos Jūsu datus un izdarām pieņēmumus un prognozes, kāds saturs un/vai paziņojumi Jums varētu būt aktuāli, t.i., pielāgojam saturu, rekomendācijas un/vai piedāvājumus atbilstoši Jūsu vajadzībām un interesēm. Šīm darbībām nav nekādu patstāvīgu datu apstrādes mērķu, tie neatstāj uz Jums nekādu būtisku ietekmi un to dēļ Jums nerodas nekādas tiesiskās sekas.

Sīkdatņu apstiprināšana, ierobežošana un dzēšana

Apmeklējot mūsu vietni, tika attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Ja lietotājs sākotnēji ir apstiprinājis izvēlētās sīkdatnes (analītikas un statistikas sīkdatnes un/vai mārketinga un atkārtotas mērķauditorijas atlases sīkdatnes), bet vēlāk nolemj dzēst sīkdatnes, tad Interneta vietnes kājenē apmeklējot saiti: GDPR datu dzēšana un izvēloties sadaļu mainīt sīkdatņu iestatījumus, varat atteikties no sīkdatnēm tādā pašā veidā, kā esat iestatījis uzsākot lietot Interneta vietni vai pieteikt sīkdatņu dzēšanu Interneta vietnes administratoram sadaļā pieteikt sīkdatņu dzēšanu, nosūtot pieprasījumu Interneta vietnes administratoram.

Ka arī, lai varētu saņemt vai dzēst datus par Lietotāju, tajā skaitā, datus kas ir ievākti un apstrādāti ar sīkdatņu palīdzību mūsu Interneta vietnes kājenē apmeklējot saiti: GDPR datu dzēšana, kurā var:

 1. rediģēt lietotāja konta datus (sadaļa – datu labošana);

 2. saņemt informāciju par lietotāja datu apstrādi (sadaļa - piekļuve personas datiem);

 3. saņemt informāciju par datu apstrādi, veiktajiem pasūtījumiem, personisko informāciju (sadaļa – datu pārnesamība).

 

Kā arī Lietotājs var pats veikt sīkdatņu dzēšanu Interneta vietnes pārlūkprogrammas, jo ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana.

Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet Interneta vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

 

Tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs ir atrodama informācija par sīkfailu iestatījumu pārvaldību un pielāgošanu dažās iecienītākajās pārlūkprogrammās:

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

 • Microsoft Internet Explorer

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

 • Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 • Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Ja izmantojat citas pārlūkprogrammas, jūs varat pārbaudīt to tīmekļa vietnes atbalsta sadaļu, lai noskaidrotu, kā pārvaldīt un atspējot sīkfailus.

Lai uzzinātu plašāku informāciju par sīkfailiem kopumā, tostarp par to, kā redzēt, kādi sīkfaili ir iestatīti un kā tos pārvaldīt un atspējot, apmeklējiet tīmekļa vietni www.allaboutcookies.org

 

Noteikumu izmaiņas

Pārzinim ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt sīkdatņu noteikumus. Visas izmaiņas Sīkdatņu izmantošanas noteikumos tiks publicētas Interneta vietnē.

 

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi pēdējo reizi aktualizēta:

​2024.gada 1. jūlijā

lejupielādē failu, lai iepazītos

bottom of page